اطلاعیه پذیرش اولیه پایه دهم

 
باسمه تعالی
ثبت نام پایه دهم - واحد 10
سال تحصیلی 99 - 98
 
 

 

تذکر مهم : دانش آموزان پذیرفته شده پس از ثبت نام در سامانه لطفا در تاریخ های تعیین شده ذیل با مدارک اعلام شده به دبیرستان مراجعه فرمایید.

رشته ریاضی : روز 19 تیرماه

رشته تجربی : روز 22 تیرماه

رشته انسانی : روز 24 تیرماه

ساعات حضور در مدرسه 8 الی 13

 

تذکر خیلی مهم : چنانچه نسبت به پرداخت اقساطی اقدام نمودید. تاریخ و مبلغ چک تعهد ( فقط چک صیادی ) تسلیمی به دبیرستان در حضور امور مالی آموزشگاه تکمیل گردد.

 

 

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پایه دهم

 

توجه : نام کاربری و رمز ورود کد ملی دانش آموز بدون صفر ابتدایی می باشد.
 
 

 
 
 

   :نشانی سایت آموزشگاه جهت اطلاع رسانی
  10.bonyadfarhangi.aqr.ir
  : آدرس آموزشگاه
   خواجه ربیع شهید یوسف زاده 16
  : تلفن های آموزشگاه

37420004-37421222