ثبت نام پایه یازدهم و دوازدهم

 
 
ثبت نام اینترنتی پایه یازدهم  و دوازدهم
 
دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم از امروز وارد سامانه ثبت نام آموزشگاه شوند و پس از ثبت نام ، پرینت و مدارک ثبت نام را در تاریخهای 19 و 22و 24 تیر ماه تحویل اموراداری دهند. بعد از تاریخهای فوق سیستم ثبت نام قطع میشود.
 
دانش آموزان پایه دوازدهم تعداد 8 قطعه عکس  تحویل امور دفتری نمایند.
 

تذکر خیلی مهم : چنانچه نسبت به پرداخت اقساطی اقدام نمودید. تاریخ و مبلغ چک تعهد ( فقط چک صیادی ) تسلیمی به دبیرستان در حضور امور مالی آموزشگاه تکمیل گردد.

نمونه چک صیادی

 
توجه : نام کاربری و رمز ورود کد ملی دانش آموز بدون صفر ابتدایی می باشد.