درباره

 
 

نام مدیران آموزشگاه از ابتدا تا کنون  :

1- آقای یوسف احمدیان

2- آقای قاسم بشیری 

3- آقای سیامک شفیعی
 
4-آقای جواد علی آبادی
 

تعداد پرسنل اجرایی   : 15 نفر

آدرس  : خواجه ربیع – شهرک آزادگان - یوسف زاده 16-دبیرستان امام رضا (ع) واحد 10

تلفن   : 37416575 - 37420004 - 37421222

تعداد کلاسها  : 15 کلاس

پایه دهم : 5 کلاس ( دهم ریاضی 2 کلاس  - دهم تجربی 2 کلاس - دهم انسانی 1 کلاس  )

پایه یازدهم : 5 کلاس ( یازدهم ریاضی 2 کلاس  – یازدهم تجربی 2 کلاس  - یازدهم انسانی 1 کلاس )

پایه دوازدهم : 5 کلاس (دوازدهم ریاضی 2 کلاس – دوازدهم تجربی 2 کلاس – دوازدهم انسانی 1 کلاس)