تماس با ما
 

دبیرستان  پسرانه امام رضا (ع) - واحد 10
خواجه ربیع - شهید یوسف زاده 18 - چهارراه اول سمت چپ

 

رایانامه :

در پیام رسان بله ما را دنبال کنید :

 @10Emamreza

تلفن های تماس : 37421222 - 37416575 - 37411949 - 051  

 

نقشه