تماس با ما

دبیرستان  پسرانه امام رضا (ع) - واحد 10
خواجه ربیع - شهید یوسف زاده 18 - چهارراه اول سمت چپ
خراسان رضوی - مشهد - ایران

رایانامه :

تلفن های تماس : 37421222 - 37416575 - 37411949 - 051  

 
  نقشه