چاپ خبر
دبیرستان پسرانه امام رضا واحد ده چهارشنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۹
سیاه پوش کردن محیط آموزشگاه هم زمان با فرارسیدم ماه محرم
 
 
آماده سازی فضای دبیرستان امام رضا(ع) #واحد۱۰ به همت خادمیاران نوجوان جهت برپایی محرمی متفاوت و پر شور در مدرسه
انتهای پیام/.