چاپ خبر
دبیرستان پسرانه امام رضا واحد ده شنبه, ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
تجلیل و تقدیر از دانش آموزان المپیادی راه یافته به مرحله دوم
با حضور نمایندگان اداره کل منطقه تبادکان از دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم المپیادهای علمی دانش آموزی دوشنبه مورخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ تقدیر گردید.از خداوند متعال پیشرفت این عزیزان را خواستاریم تا در کلیه مراحل زندگی خود موفق و پیروز باشند.اسامی این دانش آموزان عبارتند از:🏆
صادق اکبرپور، یازدهم انسانیالمپیاد ادبی
🏆علیرضا عاقلیازدهم انسانی، المپیاد جغرافی🏆
علیرضا مرادی، دهم انسانی، المپیاد ادبی
انتهای پیام/.