چاپ خبر
دبیرستان پسرانه امام رضا واحد ده یکشنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
برگزاری آزمون های شبه نهایی
در هماهنگی به عمل آمده توسط مدیریت دبیرستان امام رضا علیه السلام واحد ۱۰ با مدیریت دبیرستان اسلامیه با هدف شبیه سازی امتحانات شبه نهایی، دو آزمون از آزمون های شبه نهایی مورخ ۲۷ و ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، آزمون های مذکور با جا به جایی دانش آموزان دو آموزشگاه برگزار گردید.از آثار این تصمیم می توان به نزدیکتر شدن فضای آزمون های شبه نهایی به آزمون های اصلی، آشنایی با موقعیت و فضاهای دیگر آموزشگاه ها اشاره کرد.
انتهای پیام/.